Kerkveld Vaals

Re Use Materials heeft de opdracht gekregen om in het voorjaar te starten met fase 1 van het project ‘Kerkveld’ in Vaals. Tijdens deze fase zullen de duurzame en sociale aspecten vanuit het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol verankerd worden in de planvorming van Woningstichting Vaals.
Tevens zal een gecombineerde stoffen- en asbestinventarisatie worden uitgevoerd. In het najaar van 2016 zal de sociale en duurzame sloop gaan plaatsvinden van in totaal 37 woningen. Dit gehele traject wordt begeleid door Re Use Materials.

Views: (365)